KONKURS

Dziękujemy za wszystkie wysłane zgłoszenia i fotografie! 
Niebawem obrady nad wyborem zdjęć do druku i pokazu slajdów. 
Widzimy się na wernisażu wystawy 21 listopada o godzinie 19.00 
w Halo Kultura.

Hale Targowe Gdynia
ul. Wójta Radtkego 36/38/40
Podziemia Hali Płaskiej
wejście od ul. Jana z Kolna

Konkurs i wystawę Gdynia Fotogeniczna kierujemy do wszystkich fotografujących profesjonalnie i amatorsko, szczególnie tych, którzy lubują się w gatunku fotografii zwanym "street photography" czyli fotografią uliczną. Warunkiem przyjęcia zdjęć do wystawy konkursowej jest wykonanie ich na terenie miasta Gdyni. Pod uwagę brane będą wszystkie dzielnice miasta Gdyni oraz dowolny czas wykonania fotografii. Zdjęcia wcześniej publikowane oraz nagradzane w innych konkursach będą odrzucane na etapie obrad jury. Konkurs nie ma na celu wyłonienia zwycięzców na zasadzie tradycyjnej konstrukcji konkursowej nadającej numerowane miejsca na podium. Konkurs ten polega na zebraniu zestawu wyjątkowych fotografii przedstawiających różne aspekty życia i funkcjonowania miasta widzianego oczami fotografów przemierzających ulice Gdyni na całym jej terytorium. Zwieńczeniem oraz uhonorowaniem uczestników konkursu będzie udział w zbiorowej wystawie prezentującej wybrane prace.